Quickoffice Connect for iPhone

Tải về
  • Đánh giá:
    3,6 ★ 14 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 13,7 MB
  • Lượt xem: 20.574
  • Lượt tải: 20.545
  • Ngày:
  • Yêu cầu: iPhone, iPod touch, iPad, iOS 3.0 trở lên
Giới thiệu

QuickOffice Connect có khả năng hiển thị rất nhiều định dạng file, bao gồm cả file PDF. Bạn cũng có thể chỉnh sửa các file Microsoft Office và nó cũng được coi là bộ ứng dụng văn phòng cho iPad giống như các ứng dụng Pages, KeynoteNumbers của Apple. Cũng như GoodReader, QuickOffice Connect có thể hoạt động như một WebDAV server và file có thể chuyển trực tiếp mà không cần dây.

Liên kết tải về