RRDTool For Linux Công cụ giám sát mạng

Tải về
  • Đánh giá:
    2,8 ★ 4 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,3 MB
  • Lượt xem: 524
  • Lượt tải: 487
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Linux
Giới thiệu

RRDTool có khả năng ghi dữ liệu và lập đồ họa cho toàn hệ thống. Dễ dàng tích hợp với ứng dụng Script, Perl, Python, Ruby, Lua hoặc TCL.

RRDTool Project có thể lưu trữ và hiển thị những đồ thị hữu ích bằng cách xử lý dữ liệu. Nó sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ thông tin RRDTool cần thiết giúp tạo đồ thị dễ dàng hơn.

RRDTool For Linux

Tuyết Mai

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo