Stalker for Mac 2.1.1.3.16 Phần mềm quản lý đầu tư cổ phiếu

Tải về
4 (2) TorchWood Software Dùng thử 398 Dung lượng: 6,4 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.6 Intel

Stalker cung cấp một số công cụ nhằm giúp bạn quản lý đầu tư cổ phiếu của mình. Từ một danh sách theo dõi đơn giản có thể cập nhật từng phút, cho tới tính năng tính toán nhằm giúp bạn quyết định giá bạn muốn mua và bán cổ phiếu của mình. Bằng cách thêm vị trí cổ phiếu hiện tại của bạn vào Portfolio, bạn đã có thể thấy giá trị đầu tư của mình thay đổi trong ngày.

Sức mua:

Sức mua cho phép bạn nhanh chóng quyết định có bao nhiêu cổ phần của cổ phiếu bạn có thể mua vào dựa trên số tiền bạn sẵn sàng đầu tư, phí môi giới và giá cổ phiếu bạn muốn mua.

Profit/Loss - Lợi nhuận, lỗ:

Profit/Loss giúp bạn biết được các thay đổi trong giá cổ phiếu sẽ ảnh hưởng tới giá trị đầu tư của bạn. Bằng cách chuyển slider, bạn có thể nhanh chóng biết được thay đổi một giá ảnh hưởng tới lợi nhuận của bạn.

4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 2.1.1.3.16
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 6,4 MB
  • Lượt xem: 407
  • Lượt tải: 398
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.6 Intel
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm