OLA Chat 5.0

Link Download OLA Chat chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️
🖼️
  • Whizzper 1.4.09
  • Whizzper là phần mềm gửi tin nhắn cho những người đang sử dụng phần mềm chat.
  • Xếp hạng: 2 8 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • ProfiMail (Symbian) Thư điện tử cho Symbian
  • ProfiMail là một dạng thư điện tử rất mạnh cho thiết bị di động. ProfiMail cho phép bạn đọc e-mail, bao gồm cả các tài liệu đính kèm. Bạn có thể gửi hình ảnh, âm thanh, hoặc đơn giản chỉ ghi lại các tin nhắn văn bản cho dù bạn đang ở bất cứ nơi nào.
  • Xếp hạng: 2 8 Phiếu bầu
🖼️
  • Agile Messenger for Symbian
  • Agile Messenger 3 là phần mềm hỗ trợ IM all-in-one trên mobile cho MSN, AIM, Yahoo, ICQ và GoogleTalk.
  • Xếp hạng: 3 9 Phiếu bầu
;
Xem thêm Email - Chat - Gọi điện