Theo dõi phiên đấu giá Template Theo dõi phiên đấu giá

Tải về
3 (1) Microsoft Miễn phí 32 Dung lượng: 2,2 MB Ngày:

Nhập thông tin hồ sơ dự thầu đấu giá trong sự kiện gây quỹ của bạn theo mẫu này. Liệt kê từng hạng mục trong cuộc đấu giá, giá trị của nó, đề nghị đấu thầu, đấu giá cao, thông tin nhà thầu và liệu thanh toán đã được nhận. Tổng số được tính toán tự động để dễ dàng đánh giá sự thành công của sự kiện của bạn.

Theo dõi phiên đấu giá

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 2,2 MB
  • Lượt xem: 110
  • Lượt tải: 32
  • Ngày:
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm