Thiệp cảm ơn hình chiếc ô Template Thiệp cảm ơn hình chiếc ô

Tải về
  • Đánh giá:
    5 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 981 KB
  • Lượt xem: 232
  • Lượt tải: 152
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Thể hiện sự cảm kích của bạn bằng mẫu thiệp cảm ơn vui tươi có hình một đôi ủng đi mưa cho trẻ em lộ ra từ dưới một chiếc ô màu cầu vồng này.

Phần bên trong thiệp trống. In trên giấy 8,5" x 11" rồi sau đó cắt và gấp thành hai thiệp; cũng có thể in trên tờ thiệp chúc mừng 4" x 6" cắt sẵn.

Thiệp cảm ơn hình chiếc ô

Phù hợp với Microsoft Publisher 2013.

Liên kết tải về