Tờ bướm sự kiện học thuật màu Template Tờ bướm sự kiện học thuật màu

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 95,5 KB
  • Lượt xem: 112
  • Lượt tải: 91
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Hãy loan báo sự kiện của bạn với tờ bướm chủ đề thông dụng có màu sắc này. Tùy chỉnh mẫu có kích thước 8,5’’ x 11’’ này bằng cách thay đổi ngày, địa điểm, người trình bày và khách mời đặc biệt.

Tờ bướm sự kiện học thuật màu

Phù hợp với Microsoft Publisher 2013.

Liên kết tải về