Unpack Photo Archives 1.0.2014.74 Tiện ích giải nén file ảnh

Tải về

3 (1) GDIObjects Dùng thử 47 Dung lượng: 3,9 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 7/8

Unpack Photo Archives là một công cụ tuyệt vời cung cấp cho người dùng một cách nhanh chóng và dễ dàng để giải nén hàng loạt tập tin lưu trữ hình ảnh Zip và RAR trên máy tính. Bên cạnh đó, công nghệ Smart Extraction được tích hợp sẽ quyết định cách tốt nhất để giải nén hình ảnh, do đó bạn không cần phải mở file lưu trữ để xem bố cục thư mục của nó trước khi giải nén. Ngoài ra, Unpack Photo Archives còn lọc các tập tin và thư mục không mong muốn, nhờ đó loại bỏ những dữ liệu không cần thiết rất nhanh chóng.

Unpack Photo Archives

Một số tính năng chính:

Tự động đổi tên

Unpack Photo Archives có thể đổi tên một thư mục chứa tập tin lưu trữ thành chữ cái in hoa, in thường hoặc viết hoa tiêu đề.

Tự động xóa

Bạn có thể lựa chọn tự động xóa (vĩnh viễn hoặc gửi sang Recycle Bin) một tập tin lưu trữ sau khi giải nén thành công tất cả hình ảnh.

Xác thực hình ảnh

Việc giải nén hình ảnh là không đủ. Unpack Photo Archives sẽ cung cấp 3 cấp độ xác nhận dữ liệu và cảnh báo cho bạn biết khi gặp vấn đề.

Lọc tập tin không mong muốn

Bạn có lẽ sẽ nhận thấy hầu hết tập tin lưu trữ hình ảnh chứa một số cái không mong muốn, chẳng hạn như:TXT, NFO và liên kết phím tắt. Trong một vài trường hợp, tập tin lưu trữ được tạo ra trên máy tính cũng chứa những thư mục không được sử dụng trên nền tảng Windows. Phần mềm này sẽ tự động lọc tập tin và thư mục.

Giải nén hàng loạt

Unpack Photo Archives sẽ giải nén hàng loạt bức ảnh trong thư mục chứa tập tin lưu trữ.

Áp dụng công nghệ Smart Extraction

Trong khi quét thư mục nguồn, Unpack Photo Archives sẽ tự động quyết định phương pháp giải nén tốt nhất. Tất nhiên, bạn có thể ghi đè Smart Extraction và lựa chọn cái phù hợp nhất với mình.

Bé Ngoan

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 1.0.2014.74
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3,9 MB
  • Lượt xem: 65
  • Lượt tải: 47
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 7/8
Liên kết tải về

Có thể bạn quan tâm