Vacation Memories Free For Blackberry

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,4 MB
  • Lượt xem: 402
  • Lượt tải: 399
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Blackberry 4.5.0 or higher
Giới thiệu

Vacation Memories Free là trò chơi giúp rèn luyện trí nhớ. Bạn phải tìm và kết hợp các thẻ chơi giống hệt nhau.

Nhấn vào thẻ đầu tiên và sau đó, nhấn vào những thẻ khác để tìm thẻ giống hệt với thẻ đầu tiên, cứ như vậy đến khi lật hết tất cả các thẻ.

Vacation Memories Free For Blackberry

Tuyết Mai

Liên kết tải về