Xpdf for Linux Trích xuất hình ảnh từ tập tin PDF

Tải về
3 (1) foolabs Miễn phí 356 Dung lượng: 7 MB Ngày: Yêu cầu: Linux

Xpdf 3.03 là cũng là chương trình trích xuất hình ảnh thông qua cửa sổ dòng lệnh. Tuy vậy không đơn thuần chỉ kéo thả như chương trình đã giới thiệu ở trên ỏ đây bạn phải chịu khó gõ lệnh.

Để có thể sử dụng chương trình đầu tiên bạn chép thư mục xpdfbin-win-3.03 vào thư mục gốc ổ đĩa C. Tiếp đó bạn mở thư mục bin32 và di chuyển tập tin pdfimages.exe ở đây ra thư mục gốc. Và giờ bạn chép tập tin cần trích xuất hình ảnh vào thư mục xpdfbin-win-3.03 rồi mở cửa sổ dòng lệnh lên và lần lượt gõ:

cd\ xpdfbin-win-3.03
pdfimages -j C:\xpdfbin-win-3.03\\ABC.pdf C:\xpdfbin-win-3.03\img\

Trong đó ABC.pdf là tên tập tin cần trích xuất hình ảnh. Và sau khi trích xuất hình ảnh của bạn sẽ có ở thư mục img.

Xpdf

Theo XHTT

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 7 MB
  • Lượt xem: 367
  • Lượt tải: 356
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Linux
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm