Bảng kê chứng từ thanh toán Biểu mẫu kế toán

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Bảng kê chứng từ thanh toán chính:

Link download Bảng kê chứng từ thanh toán dự phòng

 • Xếp hạng: (2 Vote )
 • Phát hành: Download
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 60,6 KB
 • Ngày Update: 21/10/2014
 • Lượt Download: 2.804

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán được ban hành kèm theo Thông tư số 161/2012/TT-BTC ra ngày 02 tháng 10 năm 2012. Xem thêm các thông tin về Bảng kê chứng từ thanh toán tại đây

Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ - Mẫu số 02/BK-BH Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ - Mẫu số 02/BK-BH Đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm

Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ - Mẫu số 02/BK-BH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 71

Mẫu số S04b3-DN: Bảng kê số 3: Tính giá thành thực tế nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ (TK 152, 153) Mẫu số S04b3-DN: Bảng kê số 3: Tính giá thành thực tế nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ (TK 152, 153) Mẫu sổ sách kế toán thuế

Mẫu số S04b3-DN: Bảng kê số 3: Tính giá thành thực tế nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ (TK 152, 153)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 743

Thủ tục đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu đối với công ty cổ phần Thủ tục đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu đối với công ty cổ phần

Thủ tục đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu đối với công ty cổ phần
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 54

Mẫu số 01/MGTH: Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế Mẫu số 01/MGTH: Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế Mẫu miễn giảm thuế

Mẫu số 01/MGTH: Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.638

Thủ tục mua hoá đơn lần đầu đối với tổ chức kinh doanh Thủ tục mua hoá đơn lần đầu đối với tổ chức kinh doanh

Thủ tục mua hoá đơn lần đầu đối với tổ chức kinh doanh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 96
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán