Nghị định số 02/2014/NĐ-CP Quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định số 02/2014/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định số 02/2014/NĐ-CP dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 188 KB
 • Ngày Update: 16/01/2014
 • Lượt Download: 760

Nghị định số 02/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc. Xem thêm các thông tin về Nghị định số 02/2014/NĐ-CP tại đây

Quyết định 1358/QĐ-TTCP Quyết định 1358/QĐ-TTCP Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thanh tra Chính phủ

Quyết định 1358/QĐ-TTCP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28

Quyết định 826/2013/QĐ-UBND Quyết định 826/2013/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng, thực phẩm, chế biến khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa

Quyết định 826/2013/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

Luật giám định tư pháp 2012 Luật giám định tư pháp 2012

Luật giám định tư pháp 2012
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 507

Công điện 1308/CĐ-TTg Công điện 1308/CĐ-TTg Thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh qua khu vực Tây Nguyên

Công điện 1308/CĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22

Nghị định 01/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ Nghị định 01/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ

Nghị định 01/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.354
Xem thêm Hành chính