Nghị định số 02/2014/NĐ-CP Quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định số 02/2014/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định số 02/2014/NĐ-CP dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 188 KB
 • Ngày Update: 16/01/2014
 • Lượt Download: 748

Nghị định số 02/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc. Xem thêm các thông tin về Nghị định số 02/2014/NĐ-CP tại đây

Nghị định 134/2013/NĐ-CP Nghị định 134/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Nghị định 134/2013/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.288

Luật lưu trữ số 01/2011/QH13 Luật lưu trữ số 01/2011/QH13

Luật lưu trữ số 01/2011/QH13
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.372

Quyết định 694/QĐ-TCHQ Quyết định 694/QĐ-TCHQ Về việc ban hành quy trình thanh tra thuế trong lĩnh vực hải quan

Quyết định 694/QĐ-TCHQ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32

Luật số 15/2012/QH13 của Quốc hội về Luật xử lý vi phạm hành chính Luật số 15/2012/QH13 của Quốc hội về Luật xử lý vi phạm hành chính

Luật số 15/2012/QH13 của Quốc hội về Luật xử lý vi phạm hành chính
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.439
Xem thêm Hành chính