Nghị định số 07/2012/NĐ-CP quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định số 07/2012/NĐ-CP quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành chính:

Link download Nghị định số 07/2012/NĐ-CP quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 101 KB
 • Ngày Update: 27/11/2012
 • Lượt Download: 528

Nghị định số 07/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành. Xem thêm các thông tin về Nghị định số 07/2012/NĐ-CP quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành tại đây

Thông tư số 28/2014/TT-BCA Thông tư số 28/2014/TT-BCA Công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Thông tư số 28/2014/TT-BCA
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.857

Luật số 19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam Luật số 19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Luật số 19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 345

Thông tư số 207/2010/TT-BTC Thông tư số 207/2010/TT-BTC Ban hành định mức hao hụt thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

Thông tư số 207/2010/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 73

Thông tư số 08/2011/TT-BLĐTBXH Thông tư số 08/2011/TT-BLĐTBXH Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện

Thông tư số 08/2011/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 63

Nghị định 158/2013/NĐ-CP Nghị định 158/2013/NĐ-CP Về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Nghị định 158/2013/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.050
Xem thêm Lĩnh vực khác