Nghị định số 92/2010/NĐ-CP Quy định Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định số 92/2010/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định số 92/2010/NĐ-CP dự phòng

 • Xếp hạng: (2 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 134 KB
 • Ngày Update: 23/01/2014
 • Lượt Download: 923

Nghị định số 92/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. Xem thêm các thông tin về Nghị định số 92/2010/NĐ-CP tại đây

Quyết định số 685/QĐ-TTG Quyết định số 685/QĐ-TTG Về phân công nhiệm vụ tổng hợp kế hoạch, thông báo và quản lý, điều hành nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cho giáo dục và y tế

Quyết định số 685/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45

Thông tư số 05/2010/TT-BYT Thông tư số 05/2010/TT-BYT Hướng dẫn bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong đăng ký thuốc

Thông tư số 05/2010/TT-BYT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 47

Nghị định số 173/2008/QĐ-TTg Nghị định số 173/2008/QĐ-TTg Ban hành quy định áp dụng các biện pháp cần thiết đáp ứng yêu cầu về thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp

Nghị định số 173/2008/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23

Công văn 2397/QLD-CL Công văn 2397/QLD-CL Về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Công văn 2397/QLD-CL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34

Quyết định số 930/QĐ-TTG Quyết định số 930/QĐ-TTG Về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện chuyên khoa sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ

Quyết định số 930/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 229
Xem thêm Y tế - Sức khỏe