Nghị định số 92/2010/NĐ-CP Quy định Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định số 92/2010/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định số 92/2010/NĐ-CP dự phòng

 • Xếp hạng: (2 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 134 KB
 • Ngày Update: 23/01/2014
 • Lượt Download: 920

Nghị định số 92/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. Xem thêm các thông tin về Nghị định số 92/2010/NĐ-CP tại đây

Thông tư liên tịch số 25/2014/TTLT-BYT-BTC Thông tư liên tịch số 25/2014/TTLT-BYT-BTC Quản lý sử dụng chất gây nghiện trong khám chữa bệnh

Thông tư liên tịch số 25/2014/TTLT-BYT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 62

Thông tư kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản Thông tư kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản

Thông tư kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 107

Thông tư 27/2012/TT-BYT Thông tư 27/2012/TT-BYT Hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm.

Thông tư 27/2012/TT-BYT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.330

Thông tư 30/2012/TT-BYT Thông tư 30/2012/TT-BYT Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh

Thông tư 30/2012/TT-BYT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 275

Quyết định số 14/2008/QĐ-BYT Quyết định số 14/2008/QĐ-BYT Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế

Quyết định số 14/2008/QĐ-BYT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27
Xem thêm Y tế - Sức khỏe