Nghị định số 92/2010/NĐ-CP Quy định Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định số 92/2010/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định số 92/2010/NĐ-CP dự phòng

 • Xếp hạng: (2 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 134 KB
 • Ngày Update: 23/01/2014
 • Lượt Download: 920

Nghị định số 92/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. Xem thêm các thông tin về Nghị định số 92/2010/NĐ-CP tại đây

Công văn 2396/QLD-CL Công văn 2396/QLD-CL Về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Công văn 2396/QLD-CL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39

Thông tư 07/2013/TT-BYT Thông tư 07/2013/TT-BYT Quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản

Thông tư 07/2013/TT-BYT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 495

Quyết định 317/QĐ-TTg Quyết định 317/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020

Quyết định 317/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 92

Công văn 90/2013/QLCL-CL1 Công văn 90/2013/QLCL-CL1 Báo cáo kế hoạch triển khai chương trình giám sát quốc gia về an toàn thực phẩm năm 2013

Công văn 90/2013/QLCL-CL1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36

Quyết định 377/2013/QĐ-BNN-KHCN Quyết định 377/2013/QĐ-BNN-KHCN Đánh giá tác động môi trường của dự án: "Cơ sở thực nghiệm chế tạo vắc xin công nghệ cao" thuộc Phân Viện Thú y miền Trung

Quyết định 377/2013/QĐ-BNN-KHCN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46
Xem thêm Y tế - Sức khỏe