Thông tư 65/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 65/2013/TT-BTC chính:

Link download Thông tư 65/2013/TT-BTC dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 90 KB
 • Ngày Update: 06/06/2013
 • Lượt Download: 4.906

Thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành. Xem thêm các thông tin về Thông tư 65/2013/TT-BTC tại đây

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP Nghị định số 46/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 875

Quyết định 694/2013/QĐ-TCHQ Quyết định 694/2013/QĐ-TCHQ Quy trình thanh tra thuế trong lĩnh vực hải quan

Quyết định 694/2013/QĐ-TCHQ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 51

Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt

Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 151

Thông tư số 103/2014/TT-BTC Thông tư số 103/2014/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập tại Việt Nam

Thông tư số 103/2014/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.593

Công văn 10301/2012/CT-TTHT Công văn 10301/2012/CT-TTHT Chính sách thuế

Công văn 10301/2012/CT-TTHT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41
Xem thêm Thuế - Lệ phí - Kinh phí