Thông tư 77/2013/TT-BTC Quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 77/2013/TT-BTC chính:

Link download Thông tư 77/2013/TT-BTC dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 33 KB
 • Ngày Update: 06/06/2013
 • Lượt Download: 49

Thông tư 77/2013/TT-BTC quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Xem thêm các thông tin về Thông tư 77/2013/TT-BTC tại đây

Công văn 2731/TCHQ-GSQL Công văn 2731/TCHQ-GSQL Bổ sung định mức nguyên liệu, vật tư cho hợp đồng gia công

Công văn 2731/TCHQ-GSQL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18

Công văn 47/2013/GSQL-TH Công văn 47/2013/GSQL-TH Xác nhận ô số 35 tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan

Công văn 47/2013/GSQL-TH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21

Thông tư quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan Thông tư quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan

Thông tư quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45

Công văn 752/2013/TCHQ-GSQL Công văn 752/2013/TCHQ-GSQL Cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô theo chế độ quà biếu, tặng

Công văn 752/2013/TCHQ-GSQL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13

Thông tư số 94/2014/TT-BTC Thông tư số 94/2014/TT-BTC Giám sát hải quan với hàng hóa tạm nhập tái xuất

Thông tư số 94/2014/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 54
Xem thêm Xuất - Nhập khẩu