Thông tư 77/2013/TT-BTC Quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 77/2013/TT-BTC chính:

Link download Thông tư 77/2013/TT-BTC dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 33 KB
 • Ngày Update: 06/06/2013
 • Lượt Download: 49

Thông tư 77/2013/TT-BTC quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Xem thêm các thông tin về Thông tư 77/2013/TT-BTC tại đây

Thông tư quy định danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu Thông tư quy định danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

Thông tư quy định danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 311

Công văn 3316/TCHQ-TXNK Công văn 3316/TCHQ-TXNK Nhập khẩu tấm bản in offset

Công văn 3316/TCHQ-TXNK
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 08

Thông tư số 216/2010/TT-BTC Thông tư số 216/2010/TT-BTC Về việc ban hành danh mục các mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi được tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu

Thông tư số 216/2010/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 55

Công văn 373/GSQL-GQ2 Công văn 373/GSQL-GQ2 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài

Công văn 373/GSQL-GQ2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14

Công văn 2882/TCHQ-GSQL Công văn 2882/TCHQ-GSQL Hướng dẫn việc nhập khẩu gỗ từ Campuchia

Công văn 2882/TCHQ-GSQL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22
Xem thêm Xuất - Nhập khẩu