Thông tư 77/2013/TT-BTC Quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 77/2013/TT-BTC chính:

Link download Thông tư 77/2013/TT-BTC dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 33 KB
 • Ngày Update: 06/06/2013
 • Lượt Download: 49

Thông tư 77/2013/TT-BTC quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Xem thêm các thông tin về Thông tư 77/2013/TT-BTC tại đây

Công văn 460/2013/TCHQ-GSQL Công văn 460/2013/TCHQ-GSQL Thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D

Công văn 460/2013/TCHQ-GSQL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22

Công văn 461/2013/TCHQ-TCCB Công văn 461/2013/TCHQ-TCCB Đổi tên Chi cục Hải quan Hà Tây

Công văn 461/2013/TCHQ-TCCB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19

Công văn 47/2013/GSQL-TH Công văn 47/2013/GSQL-TH Xác nhận ô số 35 tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan

Công văn 47/2013/GSQL-TH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21

Công văn 471/2013/TCHQ-QLRR Công văn 471/2013/TCHQ-QLRR Sử dụng bảng mã loại hình

Công văn 471/2013/TCHQ-QLRR
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37

Thông tư 09/2013/TT-BTC Thông tư 09/2013/TT-BTC Sửa đổi quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

Thông tư 09/2013/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 80

Công văn 131/2013/TXNK-DTTH Công văn 131/2013/TXNK-DTTH Hoàn thuế xuất khẩu dầu thô

Công văn 131/2013/TXNK-DTTH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27

Công văn 34/2013/GSQL-GQ1 Công văn 34/2013/GSQL-GQ1 Thủ tục nhập khẩu sản phẩm thực phẩm chức năng

Công văn 34/2013/GSQL-GQ1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 158

Công văn 35/2013/GSQL-TH Công văn 35/2013/GSQL-TH Xác minh chữ ký mẫu E

Công văn 35/2013/GSQL-TH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22

Công văn 38/2013/GSQL-TH Công văn 38/2013/GSQL-TH Xác minh chữ ký trên C/O mẫu E, D

Công văn 38/2013/GSQL-TH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33