Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh chính:

Link download Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh dự phòng

Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh tại đây

Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 71

Chỉ thị số 334/CT-TTG Chỉ thị số 334/CT-TTG Về tăng cường các biện pháp tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Chỉ thị số 334/CT-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38

Thông tư số 86/2011/TT-BNNPTNT Thông tư số 86/2011/TT-BNNPTNT Ban hành danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

Thông tư số 86/2011/TT-BNNPTNT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44

Thông tư số 31/2011/TT-BNNPTNT ban hành danh mục thuốc thú y được phép lưu hành Thông tư số 31/2011/TT-BNNPTNT ban hành danh mục thuốc thú y được phép lưu hành

Thông tư số 31/2011/TT-BNNPTNT ban hành danh mục thuốc thú y được phép lưu hành
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 178

Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33
Xem thêm Nông - Lâm - Ngư nghiệp