Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh chính:

Link download Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh dự phòng

Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh tại đây

Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND Ban hành quy định về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị

Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19

Thông tư số 52/2011/TT-BNNPTNT quy định các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi Thông tư số 52/2011/TT-BNNPTNT quy định các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi

Thông tư số 52/2011/TT-BNNPTNT quy định các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30

Quyết định 735/2013/QĐ-TTg Quyết định 735/2013/QĐ-TTg Bản ghi nhớ về hợp tác trong nông nghiệp và thủy sản giữa Việt Nam - Brunei Darussalam

Quyết định 735/2013/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

Nghị định số 117/2010/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng Nghị định số 117/2010/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng

Nghị định số 117/2010/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 97

Quyết định 348/2013/QĐ-BNN-TT Quyết định 348/2013/QĐ-BNN-TT Phê duyệt danh sách tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm dự án Khuyến nông Trung ương giai đoạn 2013 - 2015

Quyết định 348/2013/QĐ-BNN-TT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 65
Xem thêm Nông - Lâm - Ngư nghiệp