Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh chính:

Link download Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh dự phòng

Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh tại đây

Thông tư số hướng dẫn hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật Thông tư số hướng dẫn hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật

Thông tư số hướng dẫn hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 160

Thông tư số 55/2010/TT-BNNPTNT Thông tư số 55/2010/TT-BNNPTNT Ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

Thông tư số 55/2010/TT-BNNPTNT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36

Thông tư số 02/2012/TT-BNNPTNT Thông tư số 02/2012/TT-BNNPTNT Về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước mắm, thủy sản dạng mắm và thủy sản khô

Thông tư số 02/2012/TT-BNNPTNT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28

Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg Về hỗ trợ việc áp dụng Quy trình sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32

Thông tư số 65/2010/TT-BNNPTNT Thông tư số 65/2010/TT-BNNPTNT Ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng

Thông tư số 65/2010/TT-BNNPTNT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 102
Xem thêm Nông - Lâm - Ngư nghiệp