Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT Ban hành quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT chính:

Link download Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT dự phòng

Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT tại đây

Quyết định 1477/QĐ-BLĐTBXH Quyết định 1477/QĐ-BLĐTBXH Phê duyệt nghề trọng điểm và trường ngoài công lập, trường thuộc doanh nghiệp Nhà nước được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020

Quyết định 1477/QĐ-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 107

Thông tư số 10/2011/TT-BXD Thông tư số 10/2011/TT-BXD Ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với nghề Hàn

Thông tư số 10/2011/TT-BXD
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 135

Quyết định 978/QĐ-BCT Quyết định 978/QĐ-BCT Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Quyết định 978/QĐ-BCT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Công văn 2298/VPCP-KGVX Công văn 2298/VPCP-KGVX Dự thảo Nghị định quy định bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

Công văn 2298/VPCP-KGVX
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo