Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT Ban hành quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT chính:

Link download Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT dự phòng

Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT tại đây

Công văn 7192/BGDĐT-VP Công văn 7192/BGDĐT-VP Về việc hướng dẫn giao ban vùng thi đua năm học 2012 - 2013

Công văn 7192/BGDĐT-VP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14

Thông tư quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục Thông tư quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục

Thông tư quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21

Công văn 8300/2012/BGDĐT-KTKĐCLGD Công văn 8300/2012/BGDĐT-KTKĐCLGD Bổ sung hướng dẫn tổ chức thi thực hành môn Vật lí, Hóa học và Sinh học

Công văn 8300/2012/BGDĐT-KTKĐCLGD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 80

Nghị định số 141/2013/NĐ-CP Nghị định số 141/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học

Nghị định số 141/2013/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 102
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo