Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT Ban hành quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT chính:

Link download Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT dự phòng

Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT tại đây

Thông tư 12/2013/TT-BGDĐT Thông tư 12/2013/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

Thông tư 12/2013/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 115

Quyết định số 2067/QĐ-TTG Quyết định số 2067/QĐ-TTG Về việc thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Quyết định số 2067/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 42

Quyết định về việc thành lập Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội Quyết định về việc thành lập Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội

Quyết định về việc thành lập Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18

Công văn 8186/2012/BGDĐT-GDCN Công văn 8186/2012/BGDĐT-GDCN Kết quả tuyển sinh năm 2012 và kế hoạch tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2013

Công văn 8186/2012/BGDĐT-GDCN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45

Công văn 8225/2012/BGDĐT-GDTH Công văn 8225/2012/BGDĐT-GDTH Kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5 học kỳ I năm học 2012-2013

Công văn 8225/2012/BGDĐT-GDTH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 808
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo