Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH chính:

Link download Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH dự phòng

Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH tại đây

Nghị định quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục Nghị định quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục

Nghị định quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 167

Công văn 9810/2012/VPCP-KGVX Công văn 9810/2012/VPCP-KGVX Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề trọng điểm cấp khu vực ASEAN và quốc tế năm 2012 và giai đoạn 2013-2015

Công văn 9810/2012/VPCP-KGVX
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 55

Thông tư 03/2013/TT-BGDĐT Thông tư 03/2013/TT-BGDĐT Sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Thông tư 03/2013/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 76

Công văn 3539/BGDĐT-GDĐH Công văn 3539/BGDĐT-GDĐH Xử lý liên kết đào tạo ngành Dược của Trường Cao đẳng ASEAN

Công văn 3539/BGDĐT-GDĐH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

Công văn 838/KTKĐCLGD Công văn 838/KTKĐCLGD Nhận hồ sơ bổ sung để hưởng ưu tiên trong tuyển sinh

Công văn 838/KTKĐCLGD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 153
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo