Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH chính:

Link download Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH dự phòng

Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH tại đây

Quyết định 565/2013/QĐ-UBND-VX Quyết định 565/2013/QĐ-UBND-VX Phê duyệt Đề án “Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục ở tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2013 - 2020”

Quyết định 565/2013/QĐ-UBND-VX
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34

Công văn 8976/2012/BGDĐT-GDĐH Công văn 8976/2012/BGDĐT-GDĐH Đăng ký thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013

Công văn 8976/2012/BGDĐT-GDĐH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33

Quyết định số 959/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 959/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống trường Trung học phổ thông chuyên

Quyết định số 959/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 60

Quyết định số 679/QĐ-TTG Quyết định số 679/QĐ-TTG Về việc thành lập Trường Đại học Thành Đô trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô

Quyết định số 679/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

Công văn 4190/2012/BNN-KH Công văn 4190/2012/BNN-KH Cam kết cơ chế tài chính và vốn đối ứng cho Dự án "Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao"

Công văn 4190/2012/BNN-KH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 88
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo