Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH chính:

Link download Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH dự phòng

Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH tại đây

Công văn 1429/2013/VPCP-KGVX Công văn 1429/2013/VPCP-KGVX Xây dựng Khung trình độ giáo dục quốc gia

Công văn 1429/2013/VPCP-KGVX
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Thông báo 2689/TB-BNN-TCCB Thông báo 2689/TB-BNN-TCCB Đào tạo sau đại học ở nước ngoài theo Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp và thủy sản năm 2013

Thông báo 2689/TB-BNN-TCCB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 07

Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 133

Quyết định số 376/QĐ-TTG Quyết định số 376/QĐ-TTG Về việc thành lập Trường Đại học Sao Đỏ

Quyết định số 376/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo