Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH chính:

Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH tại đây

Công văn 8631/2012/BGDĐT-CTHSSV Công văn 8631/2012/BGDĐT-CTHSSV Báo cáo công tác chỉ đạo việc mặc đồng phục của học sinh, sinh viên

Công văn 8631/2012/BGDĐT-CTHSSV
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41

Thông tư 12/2013/TT-BGDĐT Thông tư 12/2013/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

Thông tư 12/2013/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 122

Công văn 3037/BNN-TCCB Công văn 3037/BNN-TCCB Tuyển chọn cán bộ tham gia dự tuyển đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh ở nước ngoài năm 2013 theo Đề án 165, Ban tổ chức Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 3037/BNN-TCCB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo