Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH chính:

Link download Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH dự phòng

Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH tại đây

Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung học phổ thông chuyên

Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34

Công văn 1500/BGDĐT-GDQP Công văn 1500/BGDĐT-GDQP Quy định về nội dung và chấm điểm kiểm tra Quy chế môn học giáo dục quốc phòng - an ninh

Công văn 1500/BGDĐT-GDQP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 69

Thông tư quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Quyết định 978/QĐ-BCT Quyết định 978/QĐ-BCT Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Quyết định 978/QĐ-BCT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Thông tư liên tịch 98/2012/TTLT-BTC-BGDĐT Thông tư liên tịch 98/2012/TTLT-BTC-BGDĐT Hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Quyết định 1400/QĐ-TTg về Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”

Thông tư liên tịch 98/2012/TTLT-BTC-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 182
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo