Mẫu giấy cam đoan của tác giả

 • Đánh giá: (2 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 15 KB
 • Lượt tải: 573
 • Ngày xuất bản: 28/12/2012
 • Ngày cập nhật: 28/12/2012

Giới thiệu

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
*********

GIẤY CAM ĐOAN

Tên tôi là: …………………………….

Số CMTND: ……………do Công an …… ngày …

Sinh ngày: ……/……/……

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: ……………………………………

Tôi cam đoan là tác giả của tác phẩm: “………………….”

Tôi đã sáng tạo phần mềm này theo thoả thuận giao việc/ nhiệm vụ của CÔNG TY...…, có địa chỉ tại ………

Việc sáng tác trên hoàn thành vào ngày …….. tháng …… năm …………..

Tác phẩm được công bố lần đầu tại Việt Nam vào ngày ……. tháng ….. năm…..

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Mẫu đơn đặt hàng bằng Tiếng Anh Mẫu đơn đặt hàng bằng Tiếng Anh Mẫu mua bán hàng bằng tiếng Anh

Mẫu đơn đặt hàng bằng Tiếng Anh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 523

Điều lệ Công ty TNHH một thành viên Điều lệ Công ty TNHH một thành viên

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 349

Mẫu ký quỹ kinh doanh dịch vụ bảo vệ Mẫu ký quỹ kinh doanh dịch vụ bảo vệ

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 105
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh