Nghị định số 64/2012/NĐ-CP Về cấp giấy phép xây dựng

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 734 KB
 • Lượt tải: 473
 • Ngày xuất bản: 04/09/2012
 • Ngày cập nhật: 23/12/2012

Giới thiệu

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Thông báo 1301/TB-BNN-VP Thông báo 1301/TB-BNN-VP Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo 1301/TB-BNN-VP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32

Quyết định về cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội Quyết định về cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định về cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 55

Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng thành phố Hà Nội đến năm 2020 Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng thành phố Hà Nội đến năm 2020

Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng thành phố Hà Nội đến năm 2020
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND Về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 96

Công văn 975/2012/GSQL-TH Công văn 975/2012/GSQL-TH Vướng mắc C/O mẫu AI

Công văn 975/2012/GSQL-TH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33
Xem thêm Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở