Nghị định số 64/2012/NĐ-CP Về cấp giấy phép xây dựng

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 734 KB
 • Lượt tải: 472
 • Ngày xuất bản: 04/09/2012
 • Ngày cập nhật: 23/12/2012

Giới thiệu

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 112/2009/NĐ-CP Nghị định số 112/2009/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Nghị định số 112/2009/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 408

Thông tư số 01/2010/TT-BXD Thông tư số 01/2010/TT-BXD Quy định công tác quản lý chất lượng clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm

Thông tư số 01/2010/TT-BXD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26

Thông tư số 49/2010/TT-BYT Thông tư số 49/2010/TT-BYT Bãi bỏ Quyết định số 37/2007/QĐ-BYT về việc ban hành quy trình quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách Nhà nước

Thông tư số 49/2010/TT-BYT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41

Nghị quyết số 20/NQ-CP Nghị quyết số 20/NQ-CP Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 2009 - 2010 tỉnh Lạng Sơn

Nghị quyết số 20/NQ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29

Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 60

Thông tư số 14/2010/TT-BXD Thông tư số 14/2010/TT-BXD Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng gạch ốp lát

Thông tư số 14/2010/TT-BXD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 77
Xem thêm Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở