Nghị định số 64/2012/NĐ-CP Về cấp giấy phép xây dựng

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 1 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 734 KB
  • Lượt tải: 613
  • Ngày phát hành:
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP - Về cấp giấy phép xây dựng

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ