Opera Mini Opera Mini 8 Trình duyệt web cho thiết bị di động

Opera Mini
 • Đánh giá: 2.522
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.507.626

Opera Opera 37.0 Tải nhanh và miễn phí với trình duyệt Opera

Opera
 • Đánh giá: 676
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 780.049

Opera Mini web browser cho Android Opera Mini web browser cho Android Trình duyệt web siêu tốc trên Android

Opera Mini web browser cho Android
 • Đánh giá: 434
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 282.785

Opera 11.60 Opera 11.60 Trình duyệt web hữu hiệu

Opera 11.60
 • Đánh giá: 106
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 257.336

Opera Mini for BlackBerry Opera Mini for BlackBerry 7.1 Trình duyệt web tiên tiến cho BlackBerry

Opera Mini for BlackBerry
 • Đánh giá: 92
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 184.665

Opera 11.52 Opera 11.52 11.52 Trình duyệt web hữu hiệu

Opera 11.52
 • Đánh giá: 99
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 141.638

Opera Mobile 12 for Symbian Opera Mobile 12 for Symbian Trình duyệt web cho Symbian

Opera Mobile 12 for Symbian
 • Đánh giá: 116
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 138.140

Opera 10.0 beta 1 Opera 10.0 beta 1 Trình duyệt web miễn phí

Opera 10.0 beta 1
 • Đánh giá: 63
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 110.248

Opera Mini for Windows Mobile Opera Mini for Windows Mobile 6 Trình duyệt web siêu tốc

Opera Mini for Windows Mobile
 • Đánh giá: 83
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 102.293
Có tất cả 61 phần mềm.