Opera Mini Opera Mini 8 Trình duyệt web cho thiết bị di động

Opera Mini
 • Đánh giá: 2.477
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.493.245

Opera Opera 32.0 Tải nhanh và miễn phí với trình duyệt Opera

Opera
 • Đánh giá: 649
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 759.865

Opera Mini web browser cho Android Opera Mini web browser cho Android Trình duyệt web siêu tốc trên Android

Opera Mini web browser cho Android
 • Đánh giá: 417
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 277.749

Opera 11.60 Opera 11.60 Trình duyệt web hữu hiệu

Opera 11.60
 • Đánh giá: 103
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 256.405

Opera Mini for BlackBerry Opera Mini for BlackBerry 7.1 Trình duyệt web tiên tiến cho BlackBerry

Opera Mini for BlackBerry
 • Đánh giá: 91
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 181.456

Opera 11.52 Opera 11.52 11.52 Trình duyệt web hữu hiệu

Opera 11.52
 • Đánh giá: 99
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 141.334

Opera Mobile 12 for Symbian Opera Mobile 12 for Symbian Trình duyệt web cho Symbian

Opera Mobile 12 for Symbian
 • Đánh giá: 113
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 137.463

Opera 10.0 beta 1 Opera 10.0 beta 1 Trình duyệt web miễn phí

Opera 10.0 beta 1
 • Đánh giá: 63
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 109.980

Opera Mini Web Browser cho iOS Opera Mini Web Browser cho iOS 11.0 Trình duyệt web di động trên iPhone/iPad

Opera Mini Web Browser cho iOS
 • Đánh giá: 109
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 108.963

Opera Mini for Windows Mobile Opera Mini for Windows Mobile 6 Trình duyệt web siêu tốc

Opera Mini for Windows Mobile
 • Đánh giá: 82
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 101.680
Có tất cả 57 phần mềm.