Viber cho Android Viber cho Android 6.0 Gọi điện và nhắn tin miễn phí trên Android

Viber cho Android
 • Đánh giá: 2.581
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 578.698

Viber Viber 6.0 Gọi điện, gửi tin nhắn, gửi file miễn phí và bảo mật trên máy tính

Viber
 • Đánh giá: 480
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 533.301

Viber cho iOS Viber cho iOS 6.0 Gọi video và nhắn tin miễn phí trên iPhone/iPad

Viber cho iOS
 • Đánh giá: 733
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 343.765

Viber for Nokia Viber for Nokia Gọi điện và nhắn tin miễn phí cho Nokia

Viber for Nokia
 • Đánh giá: 902
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 141.006

Viber cho Windows Phone Viber cho Windows Phone 4.5 Gọi điện thoại và nhắn tin miễn phí trên Windows Phone

Viber cho Windows Phone
 • Đánh giá: 355
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 102.470

Viber cho Windows 8 Viber cho Windows 8 Phần mềm chat Viber cho Windows 8

Viber cho Windows 8
 • Đánh giá: 44
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.970

LINE for BlackBerry LINE for BlackBerry 1.4 Ứng dụng chat miễn phí cho BlackBerry

 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.709

Viber for Mac Viber for Mac 5.0 Phần mềm gọi điện, gửi tin nhắn miễn phí cho Mac

Viber for Mac
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.560

Telegram Telegram 0.9 Ứng dụng chat miễn phí

Telegram
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.489
Có tất cả 22 phần mềm.