Viber cho Android Viber cho Android 5.4 Gọi điện và nhắn tin miễn phí trên Android

Viber cho Android
 • Đánh giá: 2.483
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 542.375

Viber Viber 5.2 Gọi điện và gửi tin nhắn miễn phí trên máy tính

Viber
 • Đánh giá: 406
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 418.157

Viber cho iOS Viber cho iOS 5.5 Gọi điện và nhắn tin miễn phí trên iPhone/iPad

Viber cho iOS
 • Đánh giá: 694
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 321.168

Viber for Nokia Viber for Nokia Gọi điện và nhắn tin miễn phí cho Nokia

Viber for Nokia
 • Đánh giá: 864
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 128.419

Viber cho Windows Phone Viber cho Windows Phone 4.5 Gọi điện thoại và nhắn tin miễn phí trên Windows Phone

Viber cho Windows Phone
 • Đánh giá: 317
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 76.607

Viber cho Windows 8 Viber cho Windows 8 Phần mềm chat Viber cho Windows 8

Viber cho Windows 8
 • Đánh giá: 43
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.253

Viber for Mac Viber for Mac 3.0 Phần mềm gọi điện, gửi tin nhắn miễn phí cho Mac

Viber for Mac
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.323

Viber cho Linux Viber cho Linux 5.0 Gọi điện và nhắn tin miễn phí cho Linux

Viber cho Linux
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.226
Có tất cả 16 phần mềm.