Babylon Babylon 10.5 Dịch tự động văn bản Anh Việt

Babylon
 • Đánh giá: 283
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 138.960

Kool 6 Pro Kool 6 Pro Phần mềm tra cứu từ điển

Kool 6 Pro
 • Đánh giá: 102
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 119.465

Oxford Dictionary of English Oxford Dictionary of English

Oxford Dictionary of English
 • Đánh giá: 205
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 105.289

HanAnhViet HanAnhViet 1.0 Bộ tra từ điển Anh - Trung - Việt miễn phí

HanAnhViet
 • Đánh giá: 119
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 97.457

Prodict 2007 Prodict 2007

Prodict 2007
 • Đánh giá: 31
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 72.114

Cambridge Advanced Learner's Dictionary Cambridge Advanced Learner's Dictionary 3.10 Tra cứu từ vựng tiếng Anh

Cambridge Advanced Learner's Dictionary
 • Đánh giá: 101
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 50.479

Vietnamese Japanese Dictionary for Android Vietnamese Japanese Dictionary for Android 2.2 Từ điển Việt - Nhật cho Android

Vietnamese Japanese Dictionary for Android
 • Đánh giá: 97
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38.071

Vietnamese English Dictionary for iOS Vietnamese English Dictionary for iOS 9.14 Từ điển Việt - Anh cho iPhone

Vietnamese English Dictionary for iOS
 • Đánh giá: 71
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.264

Dictionary .NET Dictionary .NET

Dictionary .NET
 • Đánh giá: 25
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.680

Vietnamese - Korean Dictionary for Android Vietnamese - Korean Dictionary for Android 1.2 Từ điển Việt - Hàn

Vietnamese - Korean Dictionary for Android
 • Đánh giá: 59
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.052
Có tất cả 100 phần mềm.