Babylon Babylon 10.0 Dịch tự động văn bản Anh Việt

Babylon
 • Đánh giá: 243
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 118.533

Kool 6 Pro Kool 6 Pro Phần mềm tra cứu từ điển

Kool 6 Pro
 • Đánh giá: 101
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 118.209

Oxford Dictionary of English Oxford Dictionary of English

Oxford Dictionary of English
 • Đánh giá: 194
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 103.164

HanAnhViet 1.0.1 HanAnhViet 1.0.1 Bộ tra từ điển Anh - Trung - Việt miễn phí

HanAnhViet 1.0.1
 • Đánh giá: 113
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 94.201

Prodict 2007 Prodict 2007

Prodict 2007
 • Đánh giá: 30
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 66.072

Cambridge Advanced Learner's Dictionary Cambridge Advanced Learner's Dictionary 3.10 Tra cứu từ vựng tiếng Anh

Cambridge Advanced Learner's Dictionary
 • Đánh giá: 95
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 41.113

Vietnamese Japanese Dictionary for Android Vietnamese Japanese Dictionary for Android 2.2 Từ điển Việt - Nhật cho Android

Vietnamese Japanese Dictionary for Android
 • Đánh giá: 94
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.984

Dictionary .NET Dictionary .NET

Dictionary .NET
 • Đánh giá: 25
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.432

Vietnamese English Dictionary for iOS Vietnamese English Dictionary for iOS 9.14 Từ điển Việt - Anh cho iPhone

Vietnamese English Dictionary for iOS
 • Đánh giá: 71
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.292

Telenor Dictionary for Mobile Telenor Dictionary for Mobile

Telenor Dictionary for Mobile
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.432
Có tất cả 100 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search