Multidictionary 2015 Multidictionary 2015 9.0 Từ điển Anh-Việt, Việt-Anh miễn phí

Multidictionary 2015
 • Đánh giá: 438
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 523.978

Lingoes Lingoes 2.9 Bộ từ điển miễn phí đa ngôn ngữ

Lingoes
 • Đánh giá: 186
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 185.915

Kool 6 Pro Kool 6 Pro Phần mềm tra cứu từ điển

Kool 6 Pro
 • Đánh giá: 101
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 117.682

Babylon Babylon 10.0 Dịch tự động văn bản Anh Việt

Babylon
 • Đánh giá: 229
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 113.023

Oxford Dictionary of English Oxford Dictionary of English

Oxford Dictionary of English
 • Đánh giá: 192
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 102.123

HanAnhViet 1.0.1 HanAnhViet 1.0.1 Bộ tra từ điển Anh - Trung - Việt miễn phí

HanAnhViet 1.0.1
 • Đánh giá: 108
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 92.723

mtdEVA2008 for Symbian S60 3rd Edition mtdEVA2008 for Symbian S60 3rd Edition Từ điển Anh - Việt cho điện thoại

mtdEVA2008 for Symbian S60 3rd Edition
 • Đánh giá: 131
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 91.049

Prodict 2007 Prodict 2007

Prodict 2007
 • Đánh giá: 30
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 63.261

Vlook for Android Vlook for Android 1.6 Tra cứu từ điển Anh - Việt

Vlook for Android
 • Đánh giá: 115
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40.809
Có tất cả 131 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search