Google Chrome Google Chrome 46.0 Duyệt web nhanh hơn, hạn chế chạy Flash

Google Chrome
 • Đánh giá: 5.085
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.399.117

Google Chrome 12 Google Chrome 12 Trình duyệt của Google

Google Chrome 12
 • Đánh giá: 30
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 140.382

ChromePlus ChromePlus 1.6 Trình duyệt Chrome mở rộng

ChromePlus
 • Đánh giá: 173
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 109.366

TV Chrome TV Chrome 1.0 Xem TV trên trình duyệt Chrome

TV Chrome
 • Đánh giá: 38
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 80.163

Instagram for Chrome Instagram for Chrome 5.7 Instagram trên trình duyệt Chrome

Instagram for Chrome
 • Đánh giá: 71
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 63.398

Google toolbar Google toolbar Thanh công cụ Google

Google toolbar
 • Đánh giá: 463
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 62.201

Google Chrome 22 Google Chrome 22 22.0 Trình duyệt web siêu tốc

Google Chrome 22
 • Đánh giá: 188
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 58.547

Google Chrome cho Mac Google Chrome cho Mac 46.0 Trình duyệt web siêu tốc dành cho Mac

Google Chrome cho Mac
 • Đánh giá: 47
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.315

Google Chrome 28 Google Chrome 28 Thông báo đa dạng hơn

Google Chrome 28
 • Đánh giá: 78
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.427

Google Chrome 23 Google Chrome 23 23.0 Duyệt web nhanh hơn, dễ dàng hơn và bảo mật hơn

Google Chrome 23
 • Đánh giá: 92
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.601
Có tất cả 82 phần mềm.