Google Chrome Google Chrome 45.0 Duyệt web nhanh hơn, hạn chế chạy Flash

Google Chrome
 • Đánh giá: 5.032
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.218.651

Google Chrome 12 Google Chrome 12 Trình duyệt của Google

Google Chrome 12
 • Đánh giá: 30
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 140.155

ChromePlus ChromePlus 1.6 Trình duyệt Chrome mở rộng

ChromePlus
 • Đánh giá: 172
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 108.848

TV Chrome TV Chrome 1.0 Xem TV trên trình duyệt Chrome

TV Chrome
 • Đánh giá: 37
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 79.280

Google toolbar Google toolbar Thanh công cụ Google

Google toolbar
 • Đánh giá: 463
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 62.080

Instagram for Chrome Instagram for Chrome 5.7 Instagram trên trình duyệt Chrome

Instagram for Chrome
 • Đánh giá: 68
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 58.110

Google Chrome 22 Google Chrome 22 22.0 Trình duyệt web siêu tốc

Google Chrome 22
 • Đánh giá: 184
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 57.807

Google Chrome cho Mac Google Chrome cho Mac 45.0 Trình duyệt web siêu tốc dành cho Mac

Google Chrome cho Mac
 • Đánh giá: 46
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33.496

Google Chrome 28 Google Chrome 28 Thông báo đa dạng hơn

Google Chrome 28
 • Đánh giá: 67
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27.742

Google Chrome 23 Google Chrome 23 23.0 Duyệt web nhanh hơn, dễ dàng hơn và bảo mật hơn

Google Chrome 23
 • Đánh giá: 91
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.421
Có tất cả 80 phần mềm.