Skype cho iOS Skype cho iOS 6.30 Gọi video và nhắn tin miễn phí từ iPhone/iPad

Skype cho iOS
 • Đánh giá: 168
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 82.398

Call Recorder cho iOS Call Recorder cho iOS 8.6 Ghi âm cuộc gọi VoIP trên iPhone/iPad

Call Recorder cho iOS
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.623

Evaphone Evaphone

Evaphone
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Tính phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 5.184

fring cho iOS fring cho iOS 7.0 Cuộc gọi video miễn phí trên iPhone/iPad

fring cho iOS
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.885

textPlus Free Text + Calls for Android textPlus Free Text + Calls for Android 5.8 Nhắn tin và gọi điện miễn phí trên Android

textPlus Free Text + Calls for Android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.624

WePhone cho iOS WePhone cho iOS 9.8 Gọi quốc tế giá rẻ trên iPhone/iPad

WePhone cho iOS
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.333

Google Voice cho iOS Google Voice cho iOS 1.11 Gọi điện, nhắn tin miễn phí trên iPhone/iPad

Google Voice cho iOS
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.002

WorldfonePC WorldfonePC Phần mềm gọi điện thoại quốc tế

WorldfonePC
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 880

Icall Icall

Icall
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 824

WorldfoneMobile for Symbian WorldfoneMobile for Symbian Gọi điện thoại quốc tế cho Symbian

WorldfoneMobile for Symbian
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 540
Có tất cả 37 phần mềm.