Quick Macro 6.2 Quick Macro 6.2

Quick Macro 6.2
 • Phát hành: Softcows
 • Quick Macro 6.2 sẽ giúp bạn thực hiện những công việc hằng ngày trên máy tính. Các công việc lặp đi lặp lại hằng ngày, bạn sẽ không phải làm nữa mà chỉ cần thực hiện một lần cho chương trình "học hỏi" và làm theo mà thôi.
 • Windows
 • Dung lượng: 2,1 MB
 • Tìm thêm: máy tính
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.855

Auto Macro Recorder 5.3 Auto Macro Recorder 5.3

Auto Macro Recorder 5.3
 • Phát hành: ReadmeSoft
 • Auto Macro Recorder là một chương trình hữu ích cho bạn để ghi lại tất cả mọi thứ bạn đã làm trên máy tính của bạn, sau đó lặp lại nó như bạn muốn.
 • Windows
 • Dung lượng: 2,1 MB
 • Tìm thêm: Auto Macro Recorder ReadmeSoft ghi âm
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.639

Auto Mouse Clicker 1.0 Auto Mouse Clicker 1.0

Auto Mouse Clicker 1.0
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.083

Jitbit Macro Recorder Jitbit Macro Recorder

Jitbit Macro Recorder
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.673

HotKey Supporter HotKey Supporter 1.0 Quản lý phím tắt cho Windows

HotKey Supporter
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.071

Easy Macro Recorder Easy Macro Recorder 3.84 Ghi lại hoạt động của máy tính

Easy Macro Recorder
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.550

EmEditor EmEditor 13.0 Công cụ lập trình đa ngôn ngữ

EmEditor
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.355

Hot Keyboard Pro 3.2 Hot Keyboard Pro 3.2

Hot Keyboard Pro 3.2
 • Phát hành: Intorine
 • Hot Keyboard Pro cho phép bạn tạo ra những macro (lệnh gộp) có hiệu lực sử dụng cho nhiều ứng dụng. Bạn có thể thiết lập macro bằng cách cho ghi lại cả những thao tác bấm phím và di chuyển chuột.
 • Windows
 • Dung lượng: 2 MB
 • Tìm thêm: Keyboard macro điều khiển di chuyển chuột bàn phím Intorine
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.526

iMacros for Chrome 1.1.1 iMacros for Chrome 1.1.1

iMacros for Chrome 1.1.1
 • Phát hành: chrome@iopus com
 • Bạn đã từng sử dụng macro trong Word/Excel thì sẽ hiểu Macro là một chương trình bao gồm các lệnh và hàm được thi hành các thao tác mỗi khi bạn cần. Macro có thể tự động thực hiện thao tác và làm giảm các bước để hoàn thành những công việc thường xuyên.
 • Windows
 • Dung lượng: 207 Byte
 • Tìm thêm: iMacros for Chrome iMacros Chrome Google Chrom Macro tự động thao tác add-on
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.590

MacroMachine 3.1.7 MacroMachine 3.1.7

MacroMachine 3.1.7
 • Phát hành: Tronan
 • Với MacroMachine, bạn có thể ghi lại, chỉnh sửa, và sử dụng các macro cho chuột hay bàn phím. Các tùy chọn mạnh mẽ của chương trình của chương trình sẽ giúp bạn tăng năng suất làm việc đáng kể.
 • Windows
 • Dung lượng: 5 MB
 • Tìm thêm: hệ thống macro Web Forms password chỉnh sửa
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.346
Có tất cả 26 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search