USB Hidden Folder Fix

 • Đánh giá: (5 Đánh giá )
 • Phát hành: Kaushal Bhavsar
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 210 KB
 • Lượt xem: 16.703
 • Lượt tải: 27.340
 • Ngày phát hành: 19/05/2011
 • Ngày cập nhật: 14/05/2013
 • Yêu cầu: Win XP/2003/Vista/XP/2008/7.NET Framework 3.5

Giới thiệu

Một số malware làm ẩn tất cả các folder và folder phụ trong USB. Hiển thị chúng rất khó bởi thuộc tính được đặt là System chứ không phải là HIDDEN.

Công cụ USB Hidden Folder Fix có thể lướt qua toàn bộ các folder trên USB và hiển thị  các folder bị ẩn đó. Công cụ này rất đơn giản, dễ sử dụng.

 USB Hidden Folder Fix

Tuyết Mai (Theo Softpedia)

CuteRank Free Edition CuteRank Free Edition

CuteRank Free Edition
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 377

Simple Sticky Notes Simple Sticky Notes 2.1 Dán giấy nhớ trên màn hình desktop

Simple Sticky Notes
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.642

MoneyFox MoneyFox 2013 Công cụ quản lý tài chính

MoneyFox
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 96

Readium for Chrome Readium for Chrome Đọc sách điện tử ePub từ trong Chrome

Readium for Chrome
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.393

Buzzsaw On-The-Fly Defragmenter Buzzsaw On-The-Fly Defragmenter

Buzzsaw On-The-Fly Defragmenter
 • Phát hành: Mind Array Technology
 • Buzzsaw On-The-Fly Defragmenter là một chương trình dồn đĩa đặc biệt, cho phép chạy ngầm quá trình dồn đĩa ngay khi bạn thao tác với các file trên ổ đĩa.
 • Windows
 • Dung lượng: 175 KB
 • Yêu cầu: Windows NT/2000/XP
 • Tìm thêm: ổ đĩa file tự động CPU theo dõi
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.657

Music Library Organizer Pro Music Library Organizer Pro Quản lý dữ liệu âm nhạc

Music Library Organizer Pro
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 216

Cryptonomy 1.1 Cryptonomy 1.1

Cryptonomy 1.1
 • Phát hành: Brian Shepherd
 • Cryptonomy là công cụ đơn giản, dễ sử dụng được thiết kế để giúp bạn mã hóa văn bản của bạn nhanh chóng và dễ dàng. Ứng dụng này có thể chấp nhận cả hai dạng RichText Format (RTF) và Unicode/Plain Text
 • Windows
 • Dung lượng: 399 KB
 • Yêu cầu: Tất cả Windows
 • Tìm thêm: encrypt text text encryption secure text encrypt encryption decrypt
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 329

Wintabber 0.2.232 Wintabber 0.2.232

Wintabber 0.2.232
 • Phát hành: WinTabber Software
 • Wintabber là tiện ích giúp bạn gom mọi cửa sổ chương trình nằm trên Taskbar vào một cửa sổ duy nhất và duyệt chúng theo thẻ giúp cho màn hình làm việc trông thoáng đảng hơn.
 • Windows
 • Dung lượng: 3,1 MB
 • Yêu cầu: Windows Me/2000/XP/2003 Server/Vista
 • Tìm thêm: Windows Taskbar chương trình
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.695

Freeplane Freeplane 1.2 Ứng dụng lập bản đồ ý tưởng

Freeplane
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 146

Divorce Financials Divorce Financials 3.0 Đánh giá toàn diện tình hình tài chính

Divorce Financials
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 307
Xem thêm Phần mềm khác