A-PDF Rename

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3,5 MB
  • Lượt xem: 394
  • Lượt tải: 375
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7
Giới thiệu

A-PDF Rename là phần mềm có thể giúp bạn đổi tên theo nhóm các file PDF dựa vào nội dung, lý lịch dữ liệu và thuộc tính file (kích cỡ, ngày tháng) bên trong các file PDF. Người dùng có thể thay đổi theo nhóm hoặc cập nhật rất nhiều lý lịch dữ liệu của file PDF (tiêu đề, tác giả, chủ đề, từ khóa).

Các tính năng chính:

Đổi tên file bằng cách sử dụng lý lịch dữ liệu: A-PDF Rename có thể sử dụng lý lịch dữ liệu của file PDF để thay đổi tên file, bao gồm tiêu đề, tác giả, chủ đề, từ khóa và thậm chí là cả kích cỡ file.

Thay đổi tên bằng nội dung

A-PDF Rename có thể chọn một đoạn chữ bên trong file và dùng làm tên file.

Các tên linh hoạt

Có 2 chế độ chính:

1. Chế độ đơng giản, sử dụng vĩ mô là tên và lý lịch dữ liệu.

2. Chế độ cao cấp, bạn thậm chí có thể sử dụng pascal-script để tạo tên file.

Tiết kiệm thời gian

A-PDF Rename có thể xử lý hàng trăm dữ liệu trong cùng lúc và hoạt động rất nhanh.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo