Phần mềm tạo, đọc và chỉnh sửa PDF. PDF là một định dạng tài liệu phổ biến bởi nó có thể xem được dễ dàng trên các máy tính cũng như trên điện thoại. Có rất nhiều phần mềm tạo file PDF phổ biến như Foxit ReaderAdobe ReaderdoPDF, hay Microsoft Save as PDF mà bạn có thể tải về và cài đặt trong danh sách dưới đây:

Top ứng dụng Tạo & Sửa PDF tải nhiều nhất

🖼️ Foxit Reader 9.4 Phần mềm tạo, chỉnh sửa & đọc file PDF miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 1.022
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.717.145

🖼️ Wondershare PDFelement 6 6.8 Chỉnh sửa PDF, quản lý PDF toàn diện

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 185

🖼️ Adobe Reader XI 11.0 Phần mềm đọc PDF tốt nhất

🖼️
 • Đánh giá: 1.245
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.101.585

🖼️ PDFdu Rotate PDF 1.5 Công cụ xoay trang PDF nhanh chóng

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.729

🖼️ Nitro Pro 12.7 Tạo, chỉnh sửa, chuyển đổi file PDF

🖼️
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 68.570

🖼️ OfficeSuite 2.90 Bộ ứng dụng văn phòng của MobiSystems cho máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 64

🖼️ PDF Reader for Windows 7 1.0 Phần mềm đọc file PDF đa tiện ích

🖼️
 • Đánh giá: 59
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 172.945

🖼️ Expert PDF Reader 9.0 Phần mềm đọc PDF miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 144
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 476.048

🖼️ Absolute PDF Server 3.0 Phần mềm tạo và chuyển đổi PDF

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 259

🖼️ Ultra PDF Merger 1.3 Phần mềm ghép nối file PDF

🖼️
 • Đánh giá: 33
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 167.685
Có tất cả 487 phần mềm.