Phần mềm tạo, đọc và chỉnh sửa PDF. PDF là một định dạng tài liệu phổ biến bởi nó có thể xem được dễ dàng trên các máy tính cũng như trên điện thoại. Có rất nhiều phần mềm tạo file PDF phổ biến như Foxit ReaderAdobe ReaderdoPDF, hay Microsoft Save as PDF mà bạn có thể tải về và cài đặt trong danh sách dưới đây:

Top ứng dụng Tạo & Sửa PDF tải nhiều nhất

🖼️ SanPDF 2.0 Công cụ chuyển đổi PDF miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06

🖼️ Foxit Reader 9.6 Phần mềm tạo, chỉnh sửa & đọc file PDF miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 1.024
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.981.092

🖼️ Icecream PDF Editor 1.30 Phần mềm chỉnh sửa PDF tất cả trong một

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12

🖼️ PDF Split and Merge Basic Edition 3.6 Chia và nối file PDF miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 291

🖼️ PDF Image Extraction Wizard 6.32 Tách ảnh từ file PDF

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.032

🖼️ Okdo PDF Tools Platinum 2.4 Công cụ chia tách, kết hợp và mã hóa PDF

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 101

🖼️ Adobe Reader XI 11.0 Phần mềm đọc PDF tốt nhất

🖼️
 • Đánh giá: 1.252
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.208.247

🖼️ doPDF 10.2 Phần mềm convert PDF miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30.257

🖼️ PDF24 Creator 8.9 Phần mềm tạo file PDF

🖼️
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37.006

🖼️ PDF Replacer 1.0 Tìm và thay thế nội dung hàng loạt file PDF

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 08
Có tất cả 490 phần mềm.