Phần mềm tạo, đọc và chỉnh sửa PDF. PDF là một định dạng tài liệu phổ biến bởi nó có thể xem được dễ dàng trên các máy tính cũng như trên điện thoại. Có rất nhiều phần mềm tạo file PDF phổ biến như Foxit ReaderAdobe ReaderdoPDF, hay Microsoft Save as PDF mà bạn có thể tải về và cài đặt trong danh sách dưới đây:

Top ứng dụng Tạo & Sửa PDF tải nhiều nhất

🖼️ Foxit Reader 9.5 Phần mềm tạo, chỉnh sửa & đọc file PDF miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 1.024
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.852.658

🖼️ Infix PDF Editor 7.3 Phần mềm chỉnh sửa file PDF tốt nhất

🖼️
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.314

🖼️ PDFZilla 3.9 Tiện ích convert PDF thành Word, Excel...

🖼️
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.958

🖼️ SmallPDF 1.24 Đọc, chỉnh sửa, convert PDF miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 958

🖼️ doPDF 10.1 Tạo PDF, chuyển đổi PDF miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 58
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 243.612

🖼️ File Viewer Plus 3.1 Đọc file, convert hơn 300 định dạng trên máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14

🖼️ Adobe Reader XI 11.0 Phần mềm đọc PDF tốt nhất

🖼️
 • Đánh giá: 1.249
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.149.152

🖼️ Foxit MobilePDF cho Windows 10 Đọc file PDF miễn phí trên Win 10

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 899

🖼️ OfficeSuite 3.0 Bộ ứng dụng văn phòng của MobiSystems cho máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 85

🖼️ Microsoft Save as PDF Tiện ích mở rộng cho Microsoft Office 2007

🖼️
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.753
Có tất cả 489 phần mềm.