Access Password Recovery Genie 3.60 Khôi phục mật khẩu cho Microsoft Access

Tải về
3 (1) Lenosoft Dùng thử 666 Dung lượng: 587 KB Ngày: Yêu cầu: Win 2K/2003/XP/7/Vista

Với Access Password Recovery Genie bạn có thể khôi phục mật khẩu cho cơ sở dữ liệu Microsoft Access. Nó là một phần mềm cho phép bạn khôi phục mật khẩu đã bị mất.

Access Password Recovery Genie

Dưới đây là một số tính năng chính của "Access Password Recovery Genie":

- Hỗ trợ tất cả các phiên bản của Microsoft Access (bao gồm cả Access 2003).

- Tất cả các mật khẩu được phục hồi ngay lập tức.

- Khôi phục mật khẩu cho cơ sở dữ liệu.

- Khôi phục tài khoản và mật khẩu cấp độ người dùng.

- Hỗ trợ cài đặt và gỡ bỏ cài đặt

Tuyết Mai (Theo Lenosoft)

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 3.60
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 587 KB
  • Lượt xem: 744
  • Lượt tải: 666
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Win 2K/2003/XP/7/Vista
Liên kết tải về

Có thể bạn quan tâm