AdThwart Legacy 1.0.0 Add on chặn quảng cáo cho Google Chrome

Tải về
 • Đánh giá:
  3,5 ★ 4 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.0.0
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 166 KB
 • Lượt xem: 1.881
 • Lượt tải: 1.848
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 98/NT/ME/2000/XP/Server 2003/Vista/7
Giới thiệu

AdThwart Legacy là một tiện ích mở rộng cho Google Chrome giúp chặn các quảng cáo trên các trang web, giúp trải nghiệm web của bạn bớt khó chịu hơn. Sử dụng công cụ lọc Firefox AdBlock Plus, tiện ích này hỗ trợ danh sách lọc EasyList. AdThwart Legacy sẽ luôn cập nhật với danh sách lọc bạn đã lựa chọn.

AdThwart Legacy sẽ không truy cập các dữ liệu cá nhân của bạn. Chome sẽ hiển thị những cảnh báo tương tác với các thẻ của trình duyệt, ngay cả khi chúng không truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: