AnDisk Encryption for Android

Tải về
3 (1) Digital Joy Ride, LLC Tính phí 435 Dung lượng: 159 KB Ngày: Yêu cầu: Android OS

AnDisk là một ứng dụng tìm duyệt file hệ thống với hỗ trợ mã hóa. Mã hóa các file hoặc toàn bộ folder. Từ ứng dụng tìm duyệt file này người dunfug có thể mở hoặc gửi file, đổi tên, xóa, copy và tạo folder.

Nhấn một lúc vào file hoặc folder để hiển thị các lựa chọn hiện có và nút menu để hiển thị các lựa chọn folder hiện tại.

AnDisk Encryption for Android

Lamle

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Tính phí
  • Dung lượng: 159 KB
  • Lượt xem: 441
  • Lượt tải: 435
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android OS
Liên kết tải về