InFileSearch for Android Tìm kiếm file

Tải về
  • Đánh giá:
    2 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 206
  • Lượt tải: 290
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Android
Giới thiệu

InFileSearch for Android là một ứng dụng hiển thị và tìm kiếm tập tin với những nội dung cần thiết. Nó điều hướng trên hệ thống tập tin bao gồm cả thẻ SD.

Ngoài ra ứng dụng còn thiết lập một phần của tên tập tin và nội dung yêu cầu, tìm kiếm sâu hơn để có thể tìm ra tất cả những tạp tin thích hợp.

InFileSearch for Android

Các tính năng chính:

- Ẩn những file không cần thiết trên màn hình và tìm kiếm.

- Các tập tin liên kết với bất kỳ ứng dụng nào.

- Tìm kiếm trong kho lưu trữ.

- Thông báo.

- Và một số tính năng khác.

An Nhiên