AnnWebLinks

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 698 KB
  • Lượt xem: 214
  • Lượt tải: 210
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Win 95/NT/2K/XP/Vista/7
Giới thiệu

AnnWebLinks cho phép bạn mô tả, tìm kiếm, sắp xếp, nhập khẩu và phân loại các liên kết web. Nó được thiết kế để bổ sung danh sách Favorites và danh sách Bookmarks.

AnnWebLinks

Tuy nhiên, nó cũng có thể lưu tên tập tin được chú thích, rất hữu ích cho tìm kiếm. Nó có thể hiển thị số liệu thống kê danh mục, hỗ trợ so sánh Typo-Insensitive, undo/redo/xem trước sắp xếp trên nhiều tiêu chí. Nó cũng có thể lưu trữ các liên kết đến tập tin và thư mục.

Là một ứng dụng rất đơn giản đầu tiên bạn xuất Favorites hoặc Bookmarks của bạn thành một tập tin Bookmark.htm. Sau đó nhấn Ctrl + F trong phạm vi cửa sổ AnnWebLinks và chọn tên tập tin này cùng với đường dẫn của nó. Bạn có thể sử dụng tính năng tìm kiếm để tìm kiếm các tập tin này. Cuối cùng, nhấn nút Import.

Yêu cầu:

- Trình duyệt IE 3.0 hoặc cao hơn.

Tuyết Mai (Theo Filejockey)

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo