APNSoft DataGrid

Tải về
3 (1) APNSoft Dùng thử 387 Dung lượng: 3,7 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2K/XP/2003/7
APNSoft DataGrid là DataGrid thông minh thay thế cho DataGrid thông thường của ASP.NET. Với APNSoft DataGrid, bạn có được một DataGrid có khả năng tự sắp xếp, tự thêm thanh trượt nếu dữ liệu dài...

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3,7 MB
  • Lượt xem: 401
  • Lượt tải: 387
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K/XP/2003/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức: