Appendscore

Tải về

3 (2) BS Bảo Phi Miễn phí 470 Dung lượng: 246,5 KB Ngày: Yêu cầu: Cần có Flash Player 7.0 cài sẵn trên PC

Appendscore là phần mềm thuộc dự án Thuật toán Y khoa do MEDISOFT thực hiện.

Appendscore hỗ trợ đánh giá tình trạng viêm ruột thừa dựa vào 4 phương pháp tính điểm của Alvarado, Ohmann, Teicher, Lindberg.

Chương trình được xây dựng dựa trên các y văn nước ngoài do vậy chỉ có giá trị thông tin.

Để chạy được chương trình, cần có Flash Player 7.0 cài sẵn trên PC.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 246,5 KB
  • Lượt xem: 477
  • Lượt tải: 470
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Cần có Flash Player 7.0 cài sẵn trên PC
Liên kết tải về
Link Download chính thức:
Các link tải khác:

Có thể bạn quan tâm