Asus WL-330 firmware 2.08

Tải về
  • Đánh giá:
    2 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 546,1 KB
  • Lượt xem: 2.762
  • Lượt tải: 2.757
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/9X/ME/NT/2K/XP/2003
Giới thiệu

Phiên bản firmware 2.08 của WL-330

1. Cập nhật driver của mạng LAN không dây giải quyết một trong các vấn đề sau:

- Xử lý vấn đề thỉnh thoảng WB21 không thể nhận được Probe Response và Auth Response.
- Xử lý vấn đề lỗi WB21 kết nối lại tới AP khi kết nối bị mất và cần phải reboot bằng tay để khôi phục.
- Cải thiện việc tương tác giữa các phần với Netgear WG511 trong chế độ Ad-Hoc.
- Xử lý vấn đề WB21 khó kết hợp với các AP được cấu hình cho SSID bất kỳ hay SSID ẩn trong chế độ cơ sở hạ tầng.
- Xử lý vấn đề WEP 128 không làm việc trong WB21
- Xử lý vấn đề WB21 trong chế độ Ad-Hoc khó kết hợp với chính Marwall client.
- Xử lý vấn đề các lỗi WB21 kết nối lại tới AP sau khi AP tắt khoảng 30 phút.

2. Thêm tùy chọn DHCP relay trong Web UI (mặc định là cho phép)

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo