Asus WL-330g English firmware 1.12

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 745,5 KB
  • Lượt xem: 8.689
  • Lượt tải: 8.684
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/9X/ME/NT/2K/XP/2003
Giới thiệu

Phiên bản Firmware English 1.12 của WL-300g

1. Xử lý lỗi UI của chế độ EA trong hệ điều hành MAC
2. Sắp xếp langdef.h cho nhiều ngôn ngữ

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo