Atomic IE Password Recovery

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,1 MB
  • Lượt xem: 865
  • Lượt tải: 859
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mọi Windows
Giới thiệu

Atomic IE Password Recovery là phần mềm sẽ giúp bạn phục hồi các mật khẩu đã lưu bằng hệ thống tự động.

Chương trình còn có tính năng tháo gỡ bất cứ thiết lập mật khẩu trong Microsoft Internet Explorer Content Advisor (tính năng này cho phép đánh giá tính phù hợp trong nội dung web và khả năng truy cập của các trang Web) và cho phép bạn thiết lập lại các chương trình về trạng thái ban đầu của nó.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: