Attachmetric

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 898,1 KB
  • Lượt xem: 375
  • Lượt tải: 368
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2003/Vista/7
Giới thiệu

Attachmetric là một add-in dành cho Outlook, giúp theo dõi những ai đã mở các file đính kèm của bạn (dữ liệu, các file, các trang web). Để có được Attachmetric, bạn cần phải download Attachmetric Add-in. Sau khi đã download và đăng ký Attachmetric Outlook add in, bạn đã có thể bắt đầu thử nghiệm. Với Attachmetric bản thử nghiệm, bạn có thể chọn 10 bản đính kèm của mình để theo dõi những bản đính kèm và trang web này trong tài khoản email của bạn. Attachmetric hoạt động bằng cách chuyển đổi các bản đính kèm của bạn vào các đường link bảo mật và gửi đi như một phần của email của bạn. Khi ai đó kích vào các đường link này để nhận email của bạn, bản đính kèm sẽ tự động được download về máy tính của họ. Attachmetric Add miễn phí với 10 bản đính kèm đầu tiên. Sau khi bạn đã gửi đi 10 bản đính kèm trong giới hạn, bạn sẽ phải trả phí cho những bản đính kèm sau đó.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.