AutoRun Pro Enterprise

Tải về
2 (2) Longtion Dùng thử 488 Dung lượng: 8,2 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista/NT

AutoRun Pro Enterprise là một công cụ để tạo hình ảnh chuyên nghiệp autorun (autoplay) và giao diện trình bày cho đĩa CD / DVD trong một môi trường WYSIWYG. Chỉ cần bấm vào địa điểm và thử nghiệm. Các chương trình tính năng chính màn hình Splash, màn hình nền, hình thức Hiệp định, an ninh Form, Exit Form và không giới hạn tiểu Trang, Trang Shadow, Trang FadeIn và FadeOut. AutoRun Pro Doanh nghiệp bao gồm 16 đối tượng: Button, ImageButton, hình ảnh, mã vạch, Liên kết, văn bản, ScrollText, TextBox, RichText, Explorer, AVI, MediaPlayer, SlideShow, Hiệu chỉnh, RadioButton, và CheckBox.

2 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 8,2 MB
  • Lượt xem: 499
  • Lượt tải: 488
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista/NT
Liên kết tải về

Link Download chính thức: