StatWin Enterprise

Tải về
3 (1) SXR Software Dùng thử 273 Dung lượng: 6,6 MB Ngày: Yêu cầu: Tất cả Windows

Phần mềm StatWin được thiết kế để thu thập, lưu trữ và phân tích các số liệu thống kê của hoạt động máy tính và các hoạt động của người dùng. StatWin Enterprise có nhiều tính năng để làm việc với mạng LAN.

Các tính năng chính của StatWin Enterprise:

- Startups: Giám sát các phần khởi động của Windows được cung cấp cùng với các thông tin chi tiết: tên tài khoản người dùng, ngày, giờ.

- Processes: Giám sát các ứng dụng được cung cấp: tên tài khoản người dùng, ngày, thời gian.

- Modem: Modem: Theo dõi việc truy cập Internet thông qua dial-up, bao gồm tên tài khoản người dùng, ngày, giờ, tên và tốc độ kết nối, dung lượng download và upload.

- Servers: Máy chủ:
· Access to web servers is monitored, providing user account name, date, time, port number and server IP address. · Truy cập đến các máy chủ web được giám sát, cung cấp tên tài khoản người dùng, ngày, giờ, số cổng và địa chỉ IP của máy chủ.

- Sites: Giám sát việc truy cập vào các trang web được cung cấp, bao gồm tên tài khoản người dùng, ngày, giờ, địa chỉ trang web và tên trang web.

- Printers: In ấn các tài liệu được theo dõi, với tên tài khoản người dùng, ngày, giờ, tên máy in, tiêu đề tài liệu và số lượng trang in được thu thập.

- Activity: Theo dõi người dùng sử dụng bàn phím và chuột, cung cấp tên tài khoản người dùng, ngày, giờ, số lượng các tổ hợp phím và những lần sử dụng chuột.

- Processes: Giám sát hoạt động của người sử dụng khi làm việc với cácchương trình khác nhau.

- Files: Theo dõi việc truy cập vào tài nguyên chia sẻ của máy tính từ mạng cục bộ (LAN). Tài khoản người dùng, ngày, thời gian, tên người dùng từ xa, truy cập tài nguyên đường dẫn và những quyền người dùng có thể truy cập.

- USB: Giám sát các kết nối thiết bị USB, cung cấp tên tài khoản người dùng, ngày, giờ và các thông số thiết bị số (PID, VID....)

- Files: Hoạt động với các tập tin được theo dõi. Bao gồm tên tài khoản người dùng, ngày, giờ, tên file, đường dẫn đến tập tin và hoạt động với tập tin.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 6,6 MB
  • Lượt xem: 284
  • Lượt tải: 273
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Tất cả Windows
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm