AutoSiteGallery Tạo ra các album ảnh trên web

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 609,2 KB
  • Lượt xem: 664
  • Lượt tải: 649
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/NT/98/2000/XP
Giới thiệu

AutoSiteGallery là một công cụ giúp tiết kiệm thời gian tạo ra các album ảnh trên web.

AutoSiteGallery có thể tự động tạo ra ảnh thu nhỏ (thumbnails) chất lượng cao, giảm hình ảnh và chuyển đổi chúng sang định dạng JPEG, tạo ra các liên kết trang HTML cho ảnh thu nhỏ và kích thước hình ảnh đầy đủ,… Bạn có thể tùy chỉnh bất kỳ tùy chọn nào để cho các ảnh thu nhỏ và các trang HTML được thiết kế theo ý thích của bạn hoặc sử dụng các giá trị mặc định và tạo ra một album ảnh chỉ trong một vài cú click chuột.

Nếu bạn biết HTML, bạn cũng có thể bổ sung chỉnh sửa các mẫu trang để tùy chỉnh trang HTML theo bất kỳ cách nào mà bạn thích.

Để giúp sắp xếp và chú thích các album, chương trình hiển thị hình thu nhỏ của tất cả các bức ảnh.

AutoSiteGallery

Các tính năng chính:

• Sắp xếp và chú thích hình ảnh có sử dụng xem ảnh thu nhỏ.

• Ảnh thu nhỏ có chất lượng cao (sử dụng thuật toán Lanczos3).

• Tạo ra các trang HTML cho hình thu nhỏ và hình ảnh kích thước đầy đủ.

• Hoàn toàn tùy chỉnh các trang HTML (bằng cách sử dụng templates).

• Chuyển đổi hàng loạt hình ảnh sang JPEG.

• Đổi tên hàng loạt hình ảnh.

• Dễ dàng sử dụng phần mềm ảnh thu nhỏ.

Lê Tuyết

Liên kết tải về

Link Download chính thức: