Awesome Screenshot For Firefox

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 631,8 KB
  • Lượt xem: 725
  • Lượt tải: 721
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Win XP/Vista/7
Giới thiệu

Awesome Screenshot giúp bạn chụp lại màn hình của một trang web một cách dễ dàng.

Awesome Screenshot For Firefox

Khi bạn đã cài đặt phần mở rộng, bạn chỉ cần nhấp vào biểu tượng máy ảnh, và Awesome Screenshot sẽ chụp toàn bộ trang, ngay cả những phần mà bạn không nhìn thấy.

Bạn có thể chú thích ảnh, và thậm chí làm mờ các thông tin bảo mật trước khi lưu hoặc tải hình ảnh lên.

Yêu cầu: Mozilla Firefox Firefox 4.0b7-4.0

Lưu ý: Liên kết này sẽ đưa bạn trang add-on tại Mozilla.org, nơi bạn có thể tự động cài đặt các file vào trình duyệt Firefox của bạn.

Tuyết Mai (Theo PCWorld)

Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo