Bảng điều khiển Template Bảng điều khiển

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 380,8 KB
  • Lượt xem: 173
  • Lượt tải: 110
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Sử dụng hệ thống mẫu này để trình bày một bảng điều khiển đồ họa của tất cả các chỉ tiêu tài chính.

Mẫu này có chứa macro, xác nhận bởi Microsoft. Để cho các mẫu hoạt động hoàn toàn, kích Enable Macros khi được nhắc trong khi tải về.

Bảng điều khiển

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: