Kinh phí chi tiêu doanh nghiệp Template Kinh phí chi tiêu doanh nghiệp

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 87 KB
  • Lượt xem: 246
  • Lượt tải: 185
  • Ngày:
Giới thiệu

Mẫu này cho phép bạn đánh giá chi phí thực tế so với kế hoạch ngân sách hàng năm doanh nghiệp của bạn bạn, trong đó bao gồm các biểu đồ và đồ thị của sự chênh lệch hàng tháng mà bạn đã thống kê.

Kinh phí chi tiêu doanh nghiệp

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về