Bảng so sánh các trường đại học Template bảng so sánh các trường đại học

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 23,7 KB
  • Lượt xem: 185
  • Lượt tải: 140
  • Ngày:
Giới thiệu

Sinh viên có thể theo dõi các trường đại học của họ và thông tin về mỗi trường đại học với bảng tính mẫu này, với các chi tiết chung trong trường đại học, thông tin ứng dụng, yêu cầu đầu vào, chi phí, các hoạt động, thăm trường và chi tiết về khu vực xung quanh.

Bảng so sánh các trường đại học

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo