Báo cáo thực hiện dự án Template Báo cáo thực hiện dự án

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 15,5 KB
  • Lượt xem: 531
  • Lượt tải: 359
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Mẫu này tạo ra một báo cáo chuyên nghiệp về tình trạng của nhiều dự án và cho phép bạn theo dõi tình trạng dự án trong một định dạng ảnh chụp. Mẫu này có hai bảng: một bảng tính có chứa các định nghĩa về các thuật ngữ và các công thức và một bảng tính cho dữ liệu.

Báo cáo thực hiện dự án

Phù hợp với Microsoft Excel 2003, 2007, 2010, 2013.

Liên kết tải về