Báo cáo tình trạng dự án Template Báo cáo tình trạng dự án

Tải về

3 (1) Microsoft Miễn phí 328 Dung lượng: 14,9 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8

Hãy sử dụng mẫu này để báo cáo tình trạng hiện tại của dự án, dự báo thời gian và nguồn lực để hoàn thành dự án. Các công thức và chức năng bảng tính được thiết lập tự động. Sử dụng mẫu này để tạo ra một bản tóm tắt một trang của chi phí và tiến độ chênh lệch, các vấn đề, thay đổi phạm vi và rủi ro.

Báo cáo tình trạng dự án

Phù hợp với Microsoft Excel 2003, 2007, 2010, 2013.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 14,9 KB
  • Lượt xem: 433
  • Lượt tải: 328
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm